Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Otwocki Budżet Obywatelski
Zawiadamiam, że od 14. września br. rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Otwocka w sprawie ustalenia części wydatków z budżetu miasta na 2016 rok. Przedmiotem konsultacji będą zgłoszone projekty, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Opiniujący. Zespół dokona wyboru projektów w ramach 4 progów kwotowych:

  1. 500000 zł
  2. 200000 zł
  3. 50000 zł
  4. 10000 zł

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania podpisów mieszkańców. Prawo złożenia podpisu pod danym projektem ma każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat najpóźniej w dniu złożenia podpisu.

Każdy mieszkaniec może złożyć tylko jeden podpis pod jednym projektem z danego progu kwotowego. Podpisy zbierane będą tylko i wyłącznie na karcie posiadającej w nagłówku tytuł i krótki opis danego przedsięwzięcia. Na odwrocie karty podane będą tytułu wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji. Lista wszystkich wniosków podlegających głosowaniu będzie podana także na stronie internetowej www.otwock.pl w zakładce "Otwocki Budżet Obywatelski".


Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Zbigniew Szczepaniak
Prezydent Miasta Otwocka

  Akty prawne

  Składanie projektów

  Złożone projekty

  Zakwalifikowane projekty

  Zbieranie podpisów poparcia

  Wyniki głosowania

 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków