Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Uwagi oraz propozycje zmian do Statutu Miasta Otwocka


Komisja Statutowa zaprasza do składania uwag i propozycji zmian w Statucie Miasta Otwocka.

Propozycje powinny zawierać:

  • określenie, której części statutu, paragrafu dotyczy proponowana zmiana bądź nowy zapis.
  • krótkie uzasadnienie
  • może zawierać podpis wnioskodawcy

Uwagi i propozycje zmian proszę składać na adres e-mail: statutmiasta@otwock.pl w terminie: 20 czerwca 2015 r. do godz. 2400.

 

            Przewodnicząca Komisji Statutowej

            Małgorzata Rock 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków