Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Nagrody, wyróżnienia


Otwock w rankingach

 

Otwock w Rankingu Wspólnoty NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĽCE SIĘ GMINY W LATACH 2010-2014

 

Otwocka oświata

 

2012 rok

Ranking Perły Samorządu 2012


 

2011 rok

Biuro Informacji Gospodarczej "InfoMonitor" przyznało Otwockowi certyfikat "Miasta dbającego o finanse mieszkańców - 2011".
Otwock otrzymał nagrodę za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych.  

 

2010 rok


Ranking "Gazety Prawnej" rok 2010

 

I miejsce Otwocka wśród gmin w rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto w województwie mazowieckim za wykorzystywanie środków unijnych. 

IV miejsce Otwocka wśród gmin w rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto w ogólnopolskim rankingu za wykorzystywanie środków unijnych. 

Specjalnym wyróżnienie na skalę ogólnokrajową dla Miasta Otwocka - II miejsca Grand Prix w klasyfikacji - ogólnopolskiej dla wszystkich gmin bez względu na wielkość. 

 


Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" rok 2010

 

V miejsce Miasta Otwocka w rankingu inwestycyjnym (bez dotacji) w kategorii miasta powiatowe. 

V miejsce Miasta Otwocka w rankingu realizowania inwestycji i wykorzystywania środków zagranicznych w kategorii miasta powiatowe. 

 

Diament Wspólnoty - sukces mijającej kadencji 2006-2010 - III miejsce w kategorii miasta powiatowe dla Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka za systematyczny awans na liście rankingowej "Wspólnoty" ze 165 miejsca w 2006 roku na 5 za rok 2009

 

 


Certyfikat uczestnictwa Miasta Otwock w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

 

w kategorii Najlepsza Gmina Miejska. W skali ogólnopolskiej Otwock uplasował się na 41 miejscu i II miejscu wśród samorządów z Mazowsza.

Uhonorowane zostały samorządy, które w przeliczeniu na liczbę mieszkańców najlepiej wykorzystują fundusze unijne.


 

 

 

2009 rok


Ranking "Gazety Prawnej" rok 2009

 

I miejsce Otwocka wśród gmin miejskich w rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto w województwie mazowieckim za wykorzystywanie środków unijnych. 

IV miejsce Otwocka wśród gmin miejskich w rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto w ogólnopolskim rankingu za wykorzystywanie środków unijnych.


 

Dwukrotny tytuł "Gmina Fair Play" w 2007 i 2009 roku za:

  • aktywne działania organizacyjne, promocyjne i finansowe, mające na celu przyciągniecie inwestorów do gminy;
  • dążenie do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia;
  • dotrzymywanie podjętych zobowiązań;
  • stale polepszanie infrastruktury gminnej;
  • podnoszenie poziomu obsługi interesantów gminy, poprzez wysokie wymagania wobec pracowników samorządowych;
  • promowanie i inwestowanie w pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • praworządność i wysoki poziom etyczny pracowników gminy;
  • prowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz dbanie o zaspokajanie ich potrzeb.


  

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków