Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 AKTUALNOŚCI

Zjazd Zwyczajny Hufca

 

W sobotę, 21 listopada w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca. Zjazd miał na celu podsumowanie działalności w latach 2013-2015 oraz wybranie komendanta i składu komendy. W wyniku głosowania, Komendantem hufca ponownie został hm. Tomasz Grodzki.


Hufiec ZHP Otwock działa na terenie Powiatu Otwockiego. Gromady i drużyny działają na terenie gmin: Otwock, Józefów, Wiązowna i Karczew. Składa się z 31 jednostek, w tym 26 działających w 4 szczepach - Świder, Józefów, NIE oraz AN. Hufiec Otwock to 6 gromad zuchowych, 9 drużyn harcerskich, 6 drużyn starszoharcerskich, 3 drużyny wędrownicze, 1 drużyna wielopoziomowa oraz 5 klubów i kręgów. Hufiec funkcjonuje dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu wielu osób i dzięki temu udało się stworzyć 11 zespołów, w tym 4 namiestnictwa (odpowiednio po jednym na każdy poziom wiekowy), 2 kapituły i jedną komisję oraz inne zespoły. Dzięki pracy tych zespołów w latach 2013-2015 udało się zorganizować ponad 20 kursów i warsztatów dla harcerzy.

Dzięki Strategii Rozwoju hufca na lata 2011-2015 udało się doprowadzić do sytuacji w której harcerstwo w Otwocku jest silne, sprawnie działające oraz stabilne finansowo. Organizacja w pierwszej kolejności stawia na jakość pracy, jednocześnie nie zwiększając liczby jednostek. Wszyscy pracują pod okiem wykwalifikowanej kadry, a harcerze od samego początku są nauczeni aby w życiu kierować się zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Dla członków są organizowane atrakcyjne obozy i kolonie letnie oraz zimowiska. Ciągły rozwój przyczynił się do gwałtownego wzrostu liczby osób należących do organizacji. Na początku kwietnia 2013 roku liczba osób zapisanych do hufca wynosiła tylko 108 osób - na dzień 1 października 2015 było ich już 390.

Współpraca z Miastem Otwock i podległymi mu jednostkami układa się bardzo dobrze. Należy tu wyszczególnić współpracę szczególnie z Prezydentem Miasta Otwocka Zbigniewem Szczepaniakiem i jego zastępcami, Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Otwocka, Otwockim Centrum Kultury oraz Muzeum Ziemi Otwockiej. Harcerze uczestniczą praktycznie we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych w naszym powiecie. Dodatkowo często miasto zwraca się do Hufca z prośbą o współorganizację niektórych wydarzeń takich jak np. Msza Papieska, rocznica Powstania Styczniowego czy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wnioski składane o dofinansowanie przez Miasto Otwock spotykają się z dobra oceną i są pozytywnie rozpatrywane. Pozwala to na organizację wielu wydarzeń oraz na zakup odpowiednich materiałów programowych i nagród. W latach 2013 - 2015 Miasto dofinansowało 10 wydarzeń kulturalnych takich jak: wyjazd młodzieży do miasta bliźniaczego Lennenstadt, Rajd Rowerowy Powstania Warszawskiego czy Konferencję historyczną z udziałem Piotra Zychowicza wraz z pokazem filmu "Sierpniowe Niebo".

Komenda hufca została zaproszona do współorganizacji obchodów 100-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Otwock, które odbędą się w przyszłym roku.

Zjazd Zwyczajny Hufca odbywa się zawsze na koniec czteroletniej kadencji. Podstawowym celem zjazdu jest ocena pracy hufca, realizacji uchwał, podsumowanie działalności oraz przeprowadzenia wyborów na komendanta i wyboru składu komendy hufca. W wyniku głosowania komendantem pozostał hm. Tomasz Grodzki, który będzie piastował stanowisko przez kolejną kadencję (4 lata). W skład komendy zostali wybrani: hm. Sylwia Rafał - zastępca komendanta do spraw programowych, pwd. Dominika Rodenko - skarbnik hufca, pwd. Tomasz Kępka - zastępca komendanta do spraw kwatermistrzowskich, phm. Aleksandra Łysik - członkini komendy ds. pracy z kadrą, phm. Paweł Majkowski - członek komendy, phm. Karol Ptasznik - członek komendy oraz pwd. Przemysław Janczuk - członek komendy.

Tegoroczny zjazd był także okazją aby prezydent Zbigniew Szczepaniak w uznaniu za zasługi, wkład w krzewienie kultury oraz postaw patriotycznych odznaczył Miejskim odznaczeniem "Otwocka Sosenka" czterech członków hufca. Złote Sosenki - czyli najwyższe miejskie odznaczenie otrzymali: hm. Tomasz Grodzki, hm. Izabela Łabudzka oraz phm. Michał Łabudzki. Srebrną sosenkę otrzymał phm. Piotr Kostrzewa. Ponadto za zasługi w upowszechnianiu kultury, kultury fizycznej i turystyki wyróżniono siedmiu druhów:, phm. Pawła Majkowskiego, phm. Aleksandrę Łysik, phm Przemysława Janczuka, phm. Karola Ptasznika, pwd. Monikę Sierpińska, pwd. Jana Kostrzewę oraz pwd. Izabelę Michalczyk.

Prezydent Miasta Zbigniew Szczepaniak za okazywaną pomoc oraz wsparcie został odznaczony Honorową Odznaką Zasłużonego dla Hufca ZHP Otwock. -Wśród samorządów, na których terenie działa nasz hufiec to właśnie Miasto Otwock najbardziej nas wspiera - powiedział komendant hm. Tomasz Grodzki.


Złota sosenka:

hm. Tomasz Grodzki
hm. Łabudzka Izabela
pm. Łabudzki Michał


Srebrna sosenka:

phm. Piotr Kostrzewa


Za zasługi w upowszechnianiu kultury, kultury fizycznej i turystyki:

phm. Paweł Majkowski
phm. Aleksandra Łysik
phm. Przemysław Janczuk
phm. Karol Ptasznik
pwd. Monika Sierpińska
pwd. Izabela Michalczyk
pwd. Jan Kostrzewa

 

 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków